Meteen naar de content

Volg ons!

Kostenloser Versand

Neem contact met ons op

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen bedenktijd.

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste gedeeltelijke zending of het laatste stuk of Heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (TD-Exclusiv-Design UG (beperkte aansprakelijkheid), Dürrenberg 30, 97084 Würzburg, Duitsland, info@casarto.de, telefoon: 491515 0844418) een duidelijke verklaring (bijv. brief per post). , fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggestuurd, bedraagt dit EUR 300. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan TD-Exclusive-Design UG (beperkte aansprakelijkheid), Dürrenberg 30, 97084 Würzburg, Duitsland, info@casarto.de

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

speciale instructies
Als u dit contract financiert met een lening en deze later weer intrekt, bent u niet meer gebonden aan het leningcontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping ingaat, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract met betrekking tot u over met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten is (bv. effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.

Volg Casarto op Instagram

van hoge kwaliteit

Handgemaakt in Duitsland

tevredenheid gegarandeerd

30-dagen geld terug garantie

Verzekerde verzending

Wij zorgen voor een veilige verzending

veiligheid

Geverifieerde en beveiligde verbinding